It’s supposed to be fun!

uploaded-20070117-032a

OK, for all you non-Swedish people out there, please humour me on this one….

I’m a big fan of a comedy act called “After Shave and Galenskaparna”, and years ago they had a sort of hit with this song “Det ska va gött att leva, annars kan det kvitta”. It’s all about how life is supposed to be good and enjoyable. And I love the spirit of this song – of course it should be good, easy, fun to live, to go to work and everything else. Who says it can’t be like that!

I so often hear people say that life is tough, that we should be prepared for that. I SAY NO! If I think life is going to be tough, of course it will be tough. Because what I expect, I will then (mainly subconsciously) start looking for.

I’m not stupid though. I know as well as the next person that things aren’t always easy, that we meet tough challenges, disappointments and sorrows – I’ve had my fair share.

But I’m also more and more aware, on a daily basis, that we can impact our own situation – we can choose to have it good, to have fun, and thereby have it better and have more fun! It’s entirely down to our attitude. And you can choose your attitude.

You can choose to have more fun. Just look at your job. Most of us spend around 7-8 hours a day at work. Sometimes it’s fun, sometimes it’s not. We may get annoyed with people, circumstances and tasks.

BUT YOU ARE NOT AT THE MERCY OF CIRCUMSTANCES.

It is possible to choose to have fun, regardless of the circumstances. It all comes down to what you focus on. Before you go to work, think about how you want to feel while at work, how you want to feel about the people you meet at work – and remind yourself what it’s like to feel those feelings – tap into them. Really feel them.

And then when you get to work, focus on what it feels like when you are having fun – straighten your back, smile, laugh – and you can start to notice how it actually feels better. And how positively others respond when you are happy and constructive.

And if you’re doing something you find boring, tell yourself “I may as well do it with a smile”. Because you always have a choice of doing it the hard way or the easy way – why not make it easy? You’re worth it.

Don’t take things so seriously. We usually do our best work with a clear, easy mind, so try to take setbacks with a pinch of salt. Ask yourself how you can benefit from what’s happened, try to see things from a different perspective.

AND BANISH THE WORDS “FAILURE” AND “MISTAKE” FROM YOUR VOCABULARY. Try this instead – “there are no failures, only results”. Because it all comes down to how you CHOOSE to look at things.

And there may even be something to laugh about. Make sure you find something to laugh about every day! And discover how different everything feels:-)

What are you doing to handle these uncertain times?

istock_000004488414xsmall

Are you among the people who feel affected by uncertain times? The bad news about company results and jobs disappearing? Well, join the club! I’m sure there’s a lot of people in that category.

But don’t become a victim!

There are ways of handling your situation, regardless of what happens in the world. You have the power to decide over your own life. Not the circumstances around you. Unless you let them have power over you……So take control of your life.

So what can you control in this world?

Very little actually. All you can control is yourself – your thoughts, your attitude, your actions etc. So when things happen around you, focus on how you react and respond to that. Because what you focus on becomes reality.

So what will you focus on today? The fact that another company has gone bankrupt, or what you want to happen (something good, something inspiring, something world-changing). Your thoughts create new thoughts and possibilties, and starts to channel your energy towards new, more positive, constructive events.

And everything that we first view as “bad” or “negative” can end up being good. Change is needed, sometimes we need a shake-up, things need to change. And from that change, new ideas can be born, better solutions, greater insights.

So when things feel uncertain around you, decide how you will look at it – and ask yourself what the positive aspect may be of what’s happening. You’ll like the results.

I wish you all happiness and success – in certain and uncertain times. You decide.

The talent of making people happy

Something Very Funny

Last spring I enjoyed following “Britain’s got talent” on British TV.  A fascinating TV-show where thousands of people are parading through with their varying degree of talent:-). I’m sure that some of the people that have chosen to audition just do it as a joke, as there were at times absolutely no talent what so ever, unless absurdity is a talent…..

Most people have read and heard about Susan Boyle, who the world took to their hearts. And who came second in the final.

Less known (at least outside Britain) is Stavros Flatley – a wonderful “father and son” act who do a sort of  parody on Irish dancing. Absolutely wonderful!

Every time I watch them I am overcome by such a feeling of joy.

They made it all the way to the final and at times I was really wondering if they really belonged in the final, as they weren’t necessarily the best dancers.

But then finally I got it……their talent is to entertain, to make people happy. There can hardly be a worthier or more valuable talent!

Here they are in the final. Hope they make you happy:-)

Det ska vara kul!

uploaded-20070117-032a

Som en stor fan av After Shave och Galenskaparna, minns jag deras sång “Det ska va gött att leva, annars kan det kvitta”. Jag älskar tankegången och känslan i den texten, att det är klart att det ska vara gott, bra, lätt, kul att leva, att gå till jobbet och allting annat. Vem säger att det inte kan vara så!

Så ofta hör jag folk som säger att livet är tufft, att man ska förbereda sig på det. Nej, säger jag! Om jag tror att livet är tufft, så är det klart att det blir tufft. För det jag förväntar mig, börjar jag då (framför allt undermedvetet) att leta efter.

Självklart är jag lika medveten som alla andra om att saker och ting inte alltid är lätt, att vi möter på motgångar och besvikelser och sorger – jag har mött på massor av det.

Men jag blir också mer och mer och mer medveten om, för varje dag som går, att vi kan påverka vår egen situation – vi kan bestämma oss för att ha det bra, att ha kul, och därmed ha det bättre och få det mer kul! Det är helt och hållet en fråga om inställning. Och du kan välja din inställning.

Du kan välja att ha mer kul. Titta bara på jobbet. De flesta av oss spenderar runt 7-8 h om dan på jobbet. Ibland kanske det känns kul och ibland mindre kul. Vi kanske irriterar oss på personer, omständigheter och arbetsuppgifter.

MEN DU ÄR INTE I HÄNDERNA PÅ OMSTÄNDIGHETER.

Det är möjligt att bestämma sig för att ha kul, oavsett omständigheter. Det handlar om vad du fokuserar på. Innan du går till jobbet, tänk på hur du vill känna på jobbet, hur du vill känna för personer på jobbet – och påminn dig själv om hur det känns att känna de känslorna.

När du sen kommer till jobbet, fokusera på hur det känns när du har roligt – sträck på dig, le, skratta – och du kan börja känna hur det faktiskt känns roligare. Och hur positivt andra reagerar när du är glad och konstruktiv.

Och om du gör nåt som du tycker är tråkigt, så säg till dig själv “om jag nu ändå ska göra det här, så kan jag väl göra det med ett leende”. För det ska ju ändå göras, så du kan väl lika gärna göra det lättare för dig själv? Det är du väl värd!

Ta inte allt så allvarligt. Vi gör oftast vårt  bästa jobb när vi har ett lätt sinne, så försök ta motgängar med en nypa salt. Fråga dig själv hur du kan dra nytta av det som hänt, försök se allt från en annan synvinkel.

OCH STRYK ORDET “MISSLYCKANDE” ELLER “MISSTAG” UR DIN VOKABULÄR. Prova det här tankesättet istället – “det finns inga misslyckanden, bara resultat”. För allt handlar om hur du väljer att se på saker och ting.

Och det kanske rent av finns nåt att skratta åt. Se till att hitta nåt att skratta åt varje dag! Och upptäck hur annorlunda allting känns. 🙂

Önskar inte du att livet var en musikal ibland?

Dancing Tango in the street

Jag såg en engelsk reklamfilm för T-Mobile häromdan. Det var en tågstation nånstans i England med hundratals människor som passerar ett stort atrium. Plötsligt börjar musik spela och folk börjar dansa, först de som var med på det, och sen en del av de andra. Överraskade, överrumplade och glada. Det såg så himla kul ut – värmande, kul, upplyftande.

OK då, om du är nyfiken – här är länken till You Tube och klippet…..

Lite som i en musikfilm….

Du vet hur det är i en musikal, eller en musikfilm – helt plötsligt börjar bara alla dansa, trafiken stannar, alla kan dansstegen, musiken bara översköljer dig – “Fame, I’m gonna live forever”! Ja ja, du vet vad jag menar.

Vore det inte häftigt om livet var lite mer som en musikal? Om folk log mer, skrattade mer, dansade mer, hoppade på biltaken mer, var lite mer spontana? Eller åtminstone tittade lite mer på varandra på tunnelbanan, bussen, pendeltåget.

Låt oss starta en revolution! Le mot åtminstone en okänd person idag! Ta ett danssteg på väg till bussen! Skratta utan anledning! Vad är det värsta som kan hända? 🙂